Projektide kavandamine ja elluviimine

  • Konstruktiivse projekti koostamine tellija soovil.
  • Projekti kooskõlastamine kohaliku omavalitsuse osakonnaga, ehitusloa saamine.
  • Kasutusloa saamiseks vajalike dokumentide koostamine
  • Tegevusloa saamiseks vajalike dokumentide esitamine kohaliku omavalitsuse osakonnale