Meist

KORTERITE ÜMBERPLANEERIMINE

Kui sa soovid parandada eluaseme tingimusi või renoveerida äripind.
Sa vajad ainult meid!
Projekteerime ja teostame ehitustöid.
Teostame järgmisi ülesandeid:

- Korteri või äripinna ümberehitamise projekti koostamine.
- Ehitisregistrile kooskõlastamiseks vajalike dokumentide esitamine.
- Ehitusdokumentatsiooni koostamine.
- Köögi ümberpaigutamine.
- Köögi ja toa ühendamine
- Ukseavade freesimine kandvates seintes ja vajadusel tugevdamine metallkonstruktsioonidega.
- Kandeseinte ja vaheseinte lammutamine
- Avade lõikamine korruste vahel.
- Vannitoa kabiinide demonteerimine.
- Viimistlustööde teostamine peale demonteerimist tellija soovil.

Näide Nr.1

Klient otsustas kööki sissepääs teha toast ja suurendada vannitoa pinda väikese koridori tõttu.
1. Projekteerija väljasõit objektile, tellija soovidega tutvumine, konsultatsioon, lepingu sõlmimine.
2. Meie meeskond koostab ehitusprojekti.
3. Esitab ehitusprojekti ehitisregistrile kooskõlastamiseks linnavalitsusega. Selleks kulub umbes 30 tööpäeva.
4. Pärast projekti kinnitamist alustab tööd ehitusmeeskond.
5. Tubade ettevalmistame, et kaitsta korterit betoonitolmu ja kahjustuste eest.
6. Freesime köögi ja toa vahele soovitud suurusega ava.
7. Koristame ja utiliseerime prügi.
8. Eemaldame seintelt kile ja põrandalt kaitsekatte, seejärel ruumi kuiv puhastus.
9. Kliendi soovil teostame maalritööd seal, kus ukseava lõigati.

Näide Nr.2

Kliendil on juba tehtud sissepääs kööki toast ja suurendatud vannitoa pind väikese koridori tõttu. Kuid see oli tehtud ammu, eelmise korteri omaniku poolt, ilma projekti ja kooskõlastuseta.
Sellise vara käsutamiseks on vajalik: meie poolt tuleb audiitor, kes teeb järelduse, kas muudatused korteri planeeringus on tehtud tänapäevaste ohutusnõuete kohaselt ning aitab kliendil valida parima lahenduse.
1. Meie meeskond koostab projekti, mis näitab ära muudatused, mida on vaja teha, et eluase vastaks tänapäevastele ohutusnõuetele.
2. Ehitusprojekti esitamine ehitisregistrile kooskõlastamiseks linnavalitsusega
3. Vajadusel meie ehitusmeeskond teeb muudatused, mis on märgitud projektis.
4. Vajaliku ehitusdokumentatsiooni koostamine.